Θέσις Office & Design
Θέσις Office & Design
Θέσις Office & Design

Διαχωριστικό

Plexa

Περιγραφή προϊόντος
Designer_Antonio Morello

Το Plexa είναι ένα σύστημα διαχωριστικών που μπορεί να εμπλουτιστεί με πληθώρα εξαρτημάτων. Η λειτουργία του είναι να διαιρέσει, καθορίσει και προσδιορίσει τις διαφορετικές περιοχές εργασίας ατομικά ή και ομαδικά μέσα σε ένα περιβάλλον γραφείων. Το σύστημα σας επιτρέπει να αναπτύξετε εξαιρετικά λειτουργικές και ποικίλες λύσεις τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Η ευκολία και η ταχύτητα στη στήσιμο των συνθέσεων είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος Plexa.

Διαχωριστικό

Plexa

Περιγραφή προϊόντος
Designer_Antonio Morello

Το Plexa είναι ένα σύστημα διαχωριστικών που μπορεί να εμπλουτιστεί με πληθώρα εξαρτημάτων. Η λειτουργία του είναι να διαιρέσει, καθορίσει και προσδιορίσει τις διαφορετικές περιοχές εργασίας ατομικά ή και ομαδικά μέσα σε ένα περιβάλλον γραφείων. Το σύστημα σας επιτρέπει να αναπτύξετε εξαιρετικά λειτουργικές και ποικίλες λύσεις τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Η ευκολία και η ταχύτητα στη στήσιμο των συνθέσεων είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του συστήματος Plexa.
GO TO
thesishome.gr thesis-shop.gr